เกี่ยวกับเรา
   
 
   
แผนที่และที่ตั้งสำนักงาน
 
 
 
 
 
 
1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 

โทรศัพท์. : +66(0) 2679 9166 โทรสาร. : +66(0) 2285 6369
www.cpi-th.com

 

 
 
 

296 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลสลุย  
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140

โทรศัพท์. +66(0) 7761 1000 โทรสาร. +66(0) 7761 1011 
www.cpi-th.com

 

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.