เกี่ยวกับเรา
   
 
   
สัญลักษณ์บริษัท
     
 
 
   

 

                            สีเหลือง คือ สีของน้ำมันที่สกัดจากผลปาล์มธรรมชาติ

                            สีเขียว คือ ธรรมชาติที่สร้างความสมดุลและความอุดมสมบูรณ์

   
 

หมายถึง : จังหวัดชุมพร ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย 

รวมทั้งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีการปลูกปาล์มน้ำมันเป็นจำนวนมาก

 
   
 

หมายถึง : ต้นปาล์มที่ยิ่งใหญ่สื่อให้เห็นถึงผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์

 

 
   
 

หมายถึง : อุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

 

 
   
 
หมายถึง : เส้นโค้งเรียว ทำให้โลโก้ CPI เปรียบเสมือนดวงตา

ที่มีวิสัยทัศน์เฉียบคม และมองไปข้างหน้า

 

 

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.