เกี่ยวกับเรา
   
 
   
การประกอบธุรกิจ

 

 
 
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในฐานะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มประเภทต่างๆ อาทิ น้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันเมล็ดในปาล์ม น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ น้ำมันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ น้ำมันปาล์มโอเลอิน เพื่อการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ มากมาย และน้ำมันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวีธีบรรจุขวด ปี๊บ และถุง ตรา “ลีลา” ที่ได้คุณภาพและมาตรฐานสากล สำหรับใช้ในตลาดผู้บริโภคทั่วไป
 
 

รวมทั้งยังมีผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ อาทิ ไขปาล์มบริสุทธิ์ กรดไขมันปาล์ม และกากเมล็ดในปาล์ม สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์อีกด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนา ปาล์มน้ำมัน เพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร งานค้นคว้าวิจัยเพาะพันธุ์ปาล์มเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ดีที่สุด และผลิตผลมากขึ้น เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงงานของบริษัทฯ เอง รวมถึงจัดจำหน่ายต้นกล้าที่มีคุณภาพให้กับเกษตรกรทั่วไป

 

 

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.