ผลิตภัณฑ์และบริการ
   
 
   
การตรวจสอบคุณภาพ
 
 

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ได้ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบในทุกขั้นตอนการผลิต

นับตั้งแต่เริ่มจากการคัดสรรวัตถุดิบที่ได้คุณภาพจนถึง

กระบวนการผลิตที่ทันสมัย โดยอาศัยเครื่องมือวิเคราะห์

และตรวจสอบคุณภาพในระดับสากลที่ให้ผลการตรวจสอบ

ถูกต้อง แม่นยำ อาทิเครื่องมือ HPLC เครื่องมือ Rancimat เป็นต้น

   
 
 
                                                                                                                                  
จากประสบการณ์ในธุรกิจร่วม 30 ปี และแนวนโยบายบริหารงานด้านคุณภาพและบริการ ที่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ทำให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้าต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้รับการเชื่อถือจากสถาบันที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิ 
 
สวิสวิตามิน : จากสถาบันวิตามิน แห่งสวิสเซอร์แลนด์
ใบรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 
จาก TV Management Service GmbH, Germany และ สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ใบรับรองระบบ GMP และระบบ HACCP : จากสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ฮาลาล : สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
อ.ย. : องค์การอาหารและยา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
   
   

 

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.