ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
   
 
   
ข้อมูลทางการเงิน
 
 
 
 

 

  Title File Format Size
       
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ปี 2562 103.82 KB
       
       
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ปี 2561 93.05 KB
       
       
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ปี 2560 74.09 KB
       
       
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ปี 2559 57.76 KB
       
       
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ปี 2558 133.95 KB
       
       
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ปี 2557 122.52 KB
       
       
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ปี 2556 1.35 MB
       
       
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ปี 2555 183.55 KB
       
       
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ปี 2554 47.34 KB
       
       
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ปี 2553 38.13 KB
       
       
       
 
 
 
© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.