ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
   
 
   
งบการเงิน
 
 
 
 

 

  Title File Format Size
       
09/08/2562 : งบการเงินประจำปี 2562 ไตรมาส 2 1.06 MB
       
       
09/05/2562 : งบการเงินประจำปี 2562 ไตรมาส 1 931.15 KB
       
       
21/02/2562 : งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว) 1.76 MB
       
       
08/11/2561 : งบการเงินประจำปี 2561 ไตรมาส 3 1.03 MB
       
       
09/08/2561 : งบการเงินประจำปี 2561 ไตรมาส 2 1.05 MB
       
       
10/05/2561 : งบการเงินประจำปี 2561 ไตรมาส 1 926.83 KB
       
       
22/02/2561 : งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว) 1.76 MB
       
       
09/11/2560 : งบการเงินประจำปี 2560 ไตรมาส 3 1.08 MB
       
       
10/08/2560 : งบการเงินประจำปี 2560 ไตรมาส 2 1.13 MB
       
       
11/05/2560 : งบการเงินประจำปี 2560 ไตรมาส 1 952.64 KB
       
       
27/02/2560 : งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว) (เพิ่มเติมข้อมูลหมายเหตุประกอบงบฯ ข้อ 36) 1.82 MB
       
       
23/02/2560 : งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 1.82 MB
       
       
09/11/2559 : งบการเงินประจำปี 2559 ไตรมาส 3 1.08 MB
       
       
งบการเงินประจำปี 2559 ไตรมาส 2 1.09 MB
       
       
งบการเงินประจำปี 2559 ไตรมาส 1 962.05 KB
       
       
งบการเงินประจำปี 2558 1.61 MB
       
       
งบการเงินปี 2558 ไตรมาส 3 1.02 MB
       
       
งบการเงินปี 2558 ไตรมาส 2 1.01 MB
       
       
งบการเงินปี 2558 ไตรมาส 1 870.78 KB
       
       
งบการเงินประจำปี 2557 1.64 MB
       
       
งบการเงินปี 2557 ไตรมาส 3 1.06 MB
       
       
งบการเงินปี 2557 ไตรมาส 2 1 MB
       
       
งบการเงินปี 2557 ไตรมาส 1 877.2 KB
       
       
งบการเงินประจำปี 2556 1.7 MB
       
       
งบการเงินปี 2556 ไตรมาส 3 1.14 MB
       
       
งบการเงินปี 2556 ไตรมาส 2 766.49 KB
       
       
งบการเงินปี 2556 ไตรมาส 1 911.27 KB
       
       
งบการเงินประจำปี 2555 1.14 MB
       
       
งบการเงินปี 2555 ไตรมาส 3 644.6 KB
       
       
งบการเงินปี 2555 ไตรมาส 2 249.49 KB
       
       
งบการเงินปี 2555 ไตรมาส 1 281.62 KB
       
       
งบการเงินประจำปี 2554 405.41 KB
       
       
งบการเงินปี 2554 ไตรมาส 3 340.56 KB
       
       
งบการเงินปี 2554 ไตรมาส 2 332.53 KB
       
       
งบการเงินปี 2554 ไตรมาส 1 204.77 KB
       
       
งบการเงินประจำปี 2553 402.35 KB
       
       
งบการเงินปี 2553 ไตรมาส 3 192.92 KB
       
       
งบการเงินปี 2553 ไตรมาส 2 210.82 KB
       
       
งบการเงินปี 2553 ไตรมาส 1 186.98 KB
       
       
       
 
 
 
© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.