ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
   
 
   
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1
 
 
 

 

  Title File Format Size
       
แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2562 4.94 MB
       
       
แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2561 4.93 MB
       
       
แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2560 5.12 MB
       
       
แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2559 4.73 MB
       
       
แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2558 4.41 MB
       
       
แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2557 6.02 MB
       
       
แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2556 2.83 MB
       
       
แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2555 1.94 MB
       
       
แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2554 373.31 KB
       
       
แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2553 394.22 KB
       
       
       
 
 
 
© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.