ร่วมงานกับเรา
   
 
   
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
 

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) หรือ CPI ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2522 โดยถือเป็นบริษัทฯ แรกในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มแบบครบวงจร ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่ผ่านมา CPI ให้ความทุ่มเทในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภค อีกทั้งยังได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆ มากมายทั้งในและต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ CPI ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากลูกค้ากลุ่มต่างๆ เสมอมา

“ปัจจุบัน CPI ยังคงมีการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยถือว่าพนักงานทุกท่าน เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จให้แก่บริษัทฯ "คุณเอง" ก็สามารถเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ CPI ได้เช่นกัน....”

ตำแหน่งงาน อัตรา สถานที่ปฎิบัติงาน วันที่ลงประกาศ
 

เจ้าหน้าที่ธุรการเลขานุการ 1 สำนักงานกรุงเทพ 15/02/2560

หน้าที่รับผิดชอบ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ปฏิบัติงานด้านงานเลขานุการและงานธุรการ  จัดเตรียมเอกสาร / บันทึก  พิมพ์รายงานการประชุม  ติดต่อประสานงานเรื่องงานประชุมผู้ถือหุ้น ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านงานธุรการเลขานุการ
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้
 • ใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้ดี

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 2 สำนักงานกรุงเทพ 15/02/2560

หน้าที่รับผิดชอบ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี  บริหารธูรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านงานตรวจสอบภายใน
 • ใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้ดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่โรงงานชุมพรสลับกับสำนักงานกรุงเทพได้

เจ้าหน้าที่ขาย ์3 สำนักงานกรุงเทพ 24/02/2560

หน้าที่รับผิดชอบ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ติดตามการเปิดการขายสินค้า  แนะนำสินค้า  ติดตามสถานการณ์ตลาดรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และบริการที่ดีต่อลูกค้า

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์  2-5  ปี  ด้านงานขาย
 • หากมีประสบการณ์ด้านขายกลุ่มลูกค้า Modern Trade ขายพลังงานและรีแพคเกอร์ หรือขายอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีรถยนต์ส่วนตัวสำหรับใช้งาน
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  Ms.office  ได้ดี และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

 

เจ้าหน้าที่ธุรการขาย ์ื2 สำนักงานกรุงเทพ 23/03/2560

หน้าที่รับผิดชอบ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • จัดทำเอกสารการขาย  รวบรวมข้อมูลลูกค้าที่ติดต่อกับทางบริษัทฯ และปัญหาต่างๆที่เกิดกับลูกค้า ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดตามผลและจัดทำรายงานการขายประจำวัน ฯลฯ

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี  ด้านงานธุรการขาย (Support Sales )
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.Office ได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 สำนักงานกรุงเทพ 05/04/2560

หน้าที่รับผิดชอบ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  แก้ไขปัญหาเบื้องต้น  ดูแล บำรุงรักษา  ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้งาน

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี  ด้านดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 • สามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้งานและมีใจรักในงานบริการ
 • สามารถลงไปปฏิบัติงานที่โรงงานจังหวัดชุมพรได้เป็นครั้งคราว

 

หัวหน้าแผนกขาย 1 สำนักงานกรุงเทพและปริมณฑล 05/04/2560

หน้าที่รับผิดชอบ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • วางแผนการขายและบริหารทีมงานขาย สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านบริหารงานขาย และทีมงานขาย
 • หากมีประสบการณ์ด้านขายพลังงานและรีแพคเกอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้ (ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง)
 • มีรถยนต์ลำหรับใช้ในการทำงาน

สนใจติดต่อสมัครงาน
 
 
 
 
1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 

โทรศัพท์. : +66(0) 2679 9166 โทรสาร. : +66(0) 2285 6369
www.cpi-th.com

 


 
 
 

296 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลสลุย  
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140

โทรศัพท์. +66(0) 7761 1000 โทรสาร. +66(0) 7761 1011 
www.cpi-th.com

  
เอกสารประกอบการสมัครงาน
 
 
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)
สำเนาหนังสือผ่านงาน (ถ้ามี)
 
 
 
 
© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.