ร่วมงานกับเรา
   
 
   
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
 

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) หรือ CPI ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2522 โดยถือเป็นบริษัทฯ แรกในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มแบบครบวงจร ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่ผ่านมา CPI ให้ความทุ่มเทในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภค อีกทั้งยังได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆ มากมายทั้งในและต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ CPI ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากลูกค้ากลุ่มต่างๆ เสมอมา

“ปัจจุบัน CPI ยังคงมีการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยถือว่าพนักงานทุกท่าน เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จให้แก่บริษัทฯ "คุณเอง" ก็สามารถเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ CPI ได้เช่นกัน....”

ตำแหน่งงาน อัตรา สถานที่ปฎิบัติงาน วันที่ลงประกาศ
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 1 สำนักงานกรุงเทพ 15/02/2560

หน้าที่รับผิดชอบ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี  บริหารธูรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านงานตรวจสอบภายใน
 • ใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้ดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่โรงงานชุมพรสลับกับสำนักงานกรุงเทพได้

หัวหน้าแผนกขาย 1 สำนักงานกรุงเทพและปริมณฑล 05/04/2560

หน้าที่รับผิดชอบ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • วางแผนการขายและบริหารทีมงานขาย สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านบริหารงานขาย และทีมงานขาย
 • หากมีประสบการณ์ด้านขายพลังงานและรีแพคเกอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้ (ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง)
 • มีรถยนต์ลำหรับใช้ในการทำงาน

เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบ SAP 1 สำนักงานกรุงเทพ 21/08/2560

หน้าที่รับผิดชอบ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ดูแลรับผิดชอบระบบ ERP SAP  ของบริษัทฯ และ Implement ระบบให้รองรับกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ
 • วิเคราะห์ปัญหา  แก้ไข  และแนะนำ  ให้คำปรึกษาการใช้งานระบบ SAP แก่ผู้ใช้งาน

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ด้าน SAP Support 
 • หากเคยผ่านงานด้าน Consult จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจติดต่อสมัครงาน
 
 
 
 
1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 

โทรศัพท์. : +66(0) 2679 9166 โทรสาร. : +66(0) 2285 6369
www.cpi-th.com

 


 
 
 

296 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลสลุย  
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140

โทรศัพท์. +66(0) 7761 1000 โทรสาร. +66(0) 7761 1011 
www.cpi-th.com

  
เอกสารประกอบการสมัครงาน
 
 
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)
สำเนาหนังสือผ่านงาน (ถ้ามี)
 
 
 
 
© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.