ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
   
 
   
ข้อมูลบริการ
 
 
   
 

“ บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการส่งมอบ
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าและมีความปลอดภัย
ในการบริโภค “
 
 
 
 
  โทรศัพท์ (662) 679-9166 ในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่ 8.30 – 17.00 น.
     
  โทรสาร (662) 285-6369 ตลอด 24 ชั่วโมง
     
  เว็บไซต์ www.cpi-th.com ตลอด 24 ชั่วโมง
     
  อีเมล์ Info@cpi-th.com ตลอด 24 ชั่วโมง

 

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.