เกี่ยวกับเรา
   
 
   
Bio Gas Project

 

 
 
 
 

บริษัทฯให้ความสำคัญของการใช้พลังงานทดแทน และให้การสนับสนุนร่วมมือ ในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพมาโดยตลอด และทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้ง โครงการ Bio Gas  หรือกระบวนการผลิตก๊าชชีวภาพเป็นการกำจัดน้ำเสียโดย ใช้ระบบปิด (Anaerobic)  เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยนำก๊าซ ชีวภาพที่ได้จากกระบวนการบำบัดน้ำเสียของโรงงานกลับมาใช้ใหม่เป็นพลังงาน ทดแทนในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ทั้งนี้ยังสามารถควบคุมเรื่องกลิ่นรบกวนไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง  และน้ำที่ผ่านการบำบัดสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรได้ในอีกทางหนึ่ง


บริษัทฯ ได้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กระทรวงพลังงาน  ภายใต้หัวข้อ  "โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจากชีวมวล"  (Biomass Co-Generation Power Plant)  ภายใต้งาน  Thailand Energy Awards 2008

โดยโครงการนี้ ได้รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ และทางกระทรวงพลังงานได้ส่งผลงานเข้าไปชิงต่อในระดับอาเซียน และ CPI ได้รางวัลชนะเลิศ ระดับอาเซียน ในประเภทพลังงานทดแทน ในปี 2551 ทั้งสองรางวัล

 
 
 
 
 
 

 

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.