การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
 
   
CPP มอบโดมอเนกประสงค์ ร.ร. บ้านทุ่งสีเสียด

บริษัท ซีพีพี จำกัด ในเครือของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา โดยคุณกฤษฏ์พงศ์  ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้สนับสนุนหลักในการจัดสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อใช้พัฒนาศักยภาพในด้านการเรียนการสอนให้นักเรียนได้รับโอกาสทางด้านการศึกษาเพิ่มมากขึ้น และยังสามารถใช้ประโยชน์เป็นศูนย์รวมในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน โดยได้ทำพิธีส่งมอบเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมี นายสมหวง ขุนพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 นายศราวุธ จิรพิทักษ์กุล นายอำเภอบางสะพานน้อย คณะครูอาจารย์และผู้ปกครอง เป็นตัวแทนรับมอบ

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.