การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
 
   
CPI มอบชุดอุปกรณ์เครื่องนอน ให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2652 ที่ผ่านมา บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา มอบชุดอุปกรณ์เครื่องนอน ให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการที่พักแก่เจ้าหน้าที่ในระหว่างขนส่งเสบียงสัตว์ เพื่อบรรเทาทุกข์แก่เกษตรกรกรณีเกิดภัยพิบัติน้ำท่วม โดยระดมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ เข้าช่วยเหลือ และจำเป็นต้องพักค้างระหว่างเดินทาง เพราะอยู่กึ่งกลางระหว่างกรุงเทพฯ กับภาคใต้ ซึ่งเกิดปัญหาอุปกรณ์ไม่เพียงพอและสภาพเก่ามาก

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.