การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
 
   
CPI ร่วมทำบุญในงานทอดผ้าป่าสามัคคีตลาดนาบุญเขต ประจำปี 2562

วันที่ 3 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด และบริษัท ซีพีพี จำกัด ร่วมทำบุญในงานทอดผ้าป่าสามัคคีตลาดนาบุญเขต วัดถ้ำพรุตะเคียน ประจำปี 2562 ในการนี้ บริษัทฯ ได้ใช้น้ำมันลีลาทอดอาหาร เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้มาร่วมกิจกรรมงานบุญด้วย

 

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.