การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
 
   
CPI ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประเพณีวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา เข้าร่วมประเพณีวันสงกรานต์ วันกตัญญู ต.หงษ์เจริญ โดยมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  พร้อมกันนี้ยังได้เข้าร่วมกิจกรรม กินข้าวแช่ แลสาวมอญ ในวันที่ 15 เมษายน 2562 ที่จัดโดย อบต.สลุย  อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร อีกด้วย

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.