การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
 
   
CPI ร่วมต้อนรับ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร และคณะ

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา และบริษัทในเครือ ร่วมต้อนรับ  ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร  นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้บริหาร/นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เข้าเยี่ยมชมโครงการไฟโตรอนสนามสำหรับสอบทานวิธีการจัดสภาพแวดล้อม ให้ตรงตามศักยภาพการผลิตของปาล์มน้ำมัน เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.