การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
 
   
CPI รับมอบเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ เป็นปีที่ 8

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 บริษัทชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา โดยนายประวิทย์  เติมวิริยะกุล ผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนเข้ารับมอบเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562 ระดับประเทศ ปีที่ 8 ติดต่อกัน  ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ตลิ่งชัน) โดยมีนายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.