การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
 
   
CPI ต้อนรับคณะ McDonald’s, Tyson, Cagill

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 บริษัทชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา โดยคุณกฤษฏ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร มีโอกาสได้ต้อนรับคณะ McDonald’s, Tyson, Cagill  เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตในส่วนของโรงงาน CPP ศูนย์การเรียนรู้ (CPI Learning Center) และโครงการไฟโตรอนสนาม

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.