การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
 
   
CPI สนับสนุนน้ำมันปาล์มลีลาให้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา พร้อมบริษัทฯในเครือ ร่วมสนับสนุนน้ำมันปาล์มลีลาจำนวน 100 กล่อง ให้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อนำไปทำตู้ปันสุขช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ COVID-19

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.