การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
 
   
CPI อาสา "แต้มสี ระบายฝัน"

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 ทางบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท แมคไทย จำกัด บริษัท แลคตาซอย จำกัด และบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด จัดกิจกรรมโครงการ CPI อาสา "แต้มสี ระบายฝัน"  ณ ศูนย์เด็กชุมชนพัฒนาใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โดยร่วมกันทำกิจกรรมเล่นเกมส์ สร้างความบันเทิง พร้อมมอบของของเครื่องใช้ ให้กับน้องๆ และร่วมกันทาสีและซ่อมแซมสนามเด็กเล่นในชุมชน

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.