การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
 
   
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันป​าล์ม จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ขึ้นที่โรงแรมนารายณ์ โดยมีผู้ถือหุ้นให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.