การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
 
   
ธนาคารกรุงศรีฯ ให้การสนับสนุนเงินแก่ CPI

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)  และบริษัทในเครือจำนวน 1,050 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงสกัดน้ำมันปาล์มกำลังการผลิตขนาด 45 ตัน ต่อชั่วโมงและโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 6.2 เมกะวัตต์ โดยมีนายพรสนอง ตู้จินดา ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ นายโคอิชิ โอกาวา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นายถกล  ถวิลเติมทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร และนายชูศักดิ์  ปรัชญางค์ปรีชา กรรมการบริหาร บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธีลงนาม ที่จัดขึ้นที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.