การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
 
   
ไหว้พระประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 27  มกราคม  2559  CPI สำนักงานกรุงเทพฯ ได้จัดพิธีไหว้พระประจำปี 2559  และไหว้เสด็จเตี่ย (กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์) ณ ศาลเสด็จเตี่ย ตรงข้ามสวนลุมพินี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทฯ และพนักงานทุกคน

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.