การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
 
   
CPI “ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียน บ้านใหม่สมบูรณ์”

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ทาง CPI ได้มีการจัดกิจกรรม CSR “ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียน บ้านใหม่สมบูรณ์” อำเภอท่าแซะ จ.ชุมพร โดยมีผู้บริหาร และเพื่อนๆ พนักงานชาว CPI ได้รวมทำบุญและมีกิจกรรมสันทนาการกับน้องๆ นักเรียนอย่างสนุกสนาน

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.