การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
 
   
CPI "รดน้ำดำหัว สงกรานต์ 2559 "
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพฯ ได้มีกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรับวันสงกรานต์ ซึ่งสร้างความอบอุ่นและกำลังใจก่อนไปพักผ่อนในวันหยุดยาวสงกรานต์ได้เป็นอย่างดี
© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.