การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
 
   
พิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองปริมาณสินค้าหีบห่อ (Thailand Estimate Mark)

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 นายธวัชชัย โฉมวรรณ์ ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด(มหาชน)  ได้รับเกียรติเข้ารับหนังสืออนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองปริมาณสินค้าหีบห่อ ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยมี นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานในพิธีมอบ โดยมีอีกสองบริษัทเช้าร่วมรับมอบด้วยคือ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) และบริษัทไวท์เฮ้าส์คลีนนิ่ง โปรดักส์ จำกัด  ซึ่งเป็นสามบริษัทแรกที่ได้เข้าร่วมและใช้เครื่องหมายรับรองปริมาณสินค้าหีบห่อนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อผู้บริโภค

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.