การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
 
   
“ลีลา รถเข็นสร้างอาชีพ” ครั้งที่ 2

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 3 กรกฎาคม 2559 บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ลีลา รถเข็นสร้างอาชีพ” ครั้งที่ 2  ณ ตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน จ. สุราษฎร์ธานี  โดยในงานมีการมอบรถเข็นลีลาให้ผู้ประกอบการร้านค้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนลูกค้าที่ใช้น้ำมันปาล์มลีลามาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน พร้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านค้ามีรถเข็นที่ได้มาตรฐาน สะอาด และถูกสุขลักษณะ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.