การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
 
   
CPI ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ แอ่งน้ำทุ่งโพธิ์

วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด และบริษัท ซีพีพี จำกัด  ร่วมกับ หน่วยงานราชการในพื่นที่ ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร จัดกิจกรรม "ดินและน้ำ ลมและฟ้า ป่าและเขา รวมกันเข้าเป็นทรัพย์สิน แผ่นดินแม่" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี 2559 และวันแม่แห่งชาติ อีกทั้งยังเพื่อฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำให้มีความสมบูรณ์ และรณรงค์ ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนัก ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟู  อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ ณ ฝายน้ำล้นทุ่งโพธิ์ ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร 

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.