การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
 
   
CPI จัดงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน

เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) จัดงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน  ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อบต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร  เพื่อเป็นการตอบแทนเกษตรกรผู้มีอุปการะคุณกับทางบริษัทฯ ด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากคุณสมศักดิ์ พงษ์รามัญ ผู้อำนวยการโรงงาน  เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานพร้อมทั้งเป็นตัวแทนคณะผู้บริหารกล่าวขอบคุณลูกค้าเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน และมอบรางวัลให้กับผู้มาร่วมงานอีกมากมาย

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.