การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
 
   
CPI รับมอบรางวัลจากบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 คุณธวัชชัย โฉมวรรณ์ ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด บริษัทชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับมอบรางวัลจากบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ในฐานะคู่ค้าที่เข้าร่วมโครงการด้านการพัฒนายกระดับมาตรฐานกระบวนการผลิตและได้รับเครื่องหมายรับรองปริมาณการบรรจุสินค้าหีบห่อ (Thailand Estimate Mark) สินค้าภายใต้ตราเอโร่ สามารถสอบย้อนกลับได้ (QR code) โดยได้รับกียรติจากนางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานในพิธีมอบ ณ งาน มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ครั้งที่ 11 ศูนย์การแสดงสินค้าเมืองทองธานี

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.