การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
 
   
CPI ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2560  บริษัทชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2560   พร้อมมอบ “น้ำมันลีลา”  ให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงานทุกคน ซึ่งกิจกรรมนี้จัดงานโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร บ้านหินกูบ  อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.