การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
 
   
CPI ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันป​าล์ม จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560  ขึ้นที่โรงแรมนารายณ์ โดยมีผู้ถือหุ้นให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมพร้อมซักถามผลการดำเนินงานต่างๆด้วยความสนใจ

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.