การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
 
   
CPI ร่วมปลูกป่าชายเลนของพ่อ

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด  และบริษัท ซีพีพี (จำกัด) ร่วมกับ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 43 (ปะทิว ชุมพร) จัดกิจกรรม “ดินและน้ำ ลมและฟ้า ป่าและเขา รวมกันเข้า เป็นทรัพย์สิน แผ่นดินพ่อ”   ตอน ป่าชายเลนของพ่อ ในวันศุกร์  ที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ สำนักสงฆ์ถ้ำยายไอ๋ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิทยา สุวรรณสิทธิ์ ปลัดอำเภอปะทิว มาเป็นประธานในกิจกรรม  และยังได้รับเกียรติจาก นายชลิต ชุมเกษียร นายกเทศมนตรีตำบลชุมโค และคณะ นายพัทธดนย์ สืบถวิลกุล กำนันตำบลชุมโค นายสุริยัน สัจจวิโส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลชุมโค  คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านบางจาก คุณสมศักดิ์ พงษ์รามัญ ผู้อำนวยการโรงงาน CPI   พร้อมพนักงานของบริษัทฯ จำนวนกว่า 100 ท่าน โดยร่วมกันปล่อยปลากระพงขาว จำนวน 2,000 ตัว และปลูกต้นโกงกางกว่า 700 ต้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาระบบนิเวศน์ป่าชายเลน

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.