การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
 
   
CPI ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทยเพื่อการกุศลงานกิ่งกาชาด

เมื่อวันวันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560 ตัวแทนคณะผู้บริหารและพนักงาน  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำปาล์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัดร่วมเดินแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทยเพื่อการกุศล ในงานกิ่งกาชาดอำเภอท่าแซะ ประจำปี 2560 ณ เวทีกลางงานกิ่งกาชาดอำเภอท่าแซะ เพื่อสมทบทุนเข้าสภากาชาดกิ่งอำเภอท่าแซะต่อไป

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.