การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
 
   
CPI ร่วมแห่เทียนพรรษาจำนวน 9 วัด

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม  ที่ผ่านมา ตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มตราลีลา ร่วมทำกิจกรรม แห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 โดยได้นำเทียนพรรษาและหลอดไฟถวายให้วัดต่างๆ บริเวณรอบโรงงานและสวนของบริษัทฯ ทั้งหมด 9 วัด เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่พนักงานและบริษัทฯ และเป็นการสืบสานประเพณีในพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไป

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.