การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
 
   
CPI รับใบประกาศอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองปริมาณสินค้าหีบห่อ ปีที่ 2

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560  ที่ผ่านมา นายธวัชชัย โฉมวรรณ์ ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์ม “ลีลา”  ได้รับเกียรติเข้ารับใบประกาศอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองปริมาณสินค้าหีบห่อ โดยมีนางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน (DIT) เป็นประธานในพิธีมอบ ซึ่งบริษัทชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 3 ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฯ แล้วเป็นปีที่ 2  และยังดำเนินการควบคุมคุณภาพด้านปริมาณของสินค้าหีบห่ออย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองฯ แล้ว รวมทั้งสิ้น 12 ราย

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.