การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
 
   
CPI จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)  ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มตรา ลีลา ได้ส่งพนักงานเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา  12 สิงหาคม 2560 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างล้นพ้น ณ ลานเอนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.