การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
 
   
CPP มอบสนามเด็กเล่นเพื่อน้อง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพีพี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มตราลีลา พร้อมทั้งบริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายกล้าพันธุ์ปาล์ม ซีพีไอ ไฮบริด  ได้จัดงานส่งมอบสนามเด็กเล่นที่ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดสร้างขึ้น ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงแถว  ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต .เขาไชยราช   อ.ปะทิว  จ.ชุมพร โดยได้รับเกียรติจาก นายชัชวาลย์  จิตต์ภิรมย์ นายก อบต.เขาไชยราชพร้อมทั้งคณะครูและผู้ปกครองให้เกียรติมารับมอบ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ปรับปรุงอาคารเรียนพร้อมทาสีใหม่ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกพัฒนาการที่ดีของเด็กๆต่อไป

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.