การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
 
   
CPI มอบเครื่องเติมอากาศในน้ำให้กับสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลาโดยคุณสมศักดิ์ พงษ์รามัญ ผู้อำนวยการโรงงาน คุณสมชาย จันทรมณี ผู้จัดการฝ่ายผลิต 3 และรักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงาน มอบเครื่องเติมอากาศในน้ำ ให้กับสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร โดยมีนายธีระ จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร เป็นผู้รับมอบ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร มีหน้าที่ศึกษา ค้นคว้าวิจัยด้านพืชอาหารสัตว์ เพื่อสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประชาชน ตลอดจนทำการผลิตและขยายพืชอาหารสัตว์ที่เหมาะสมแก่จังหวัดชุมพร เพื่อจำหน่ายจ่ายแจกให้กับเกษตรกรต่อไป

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.