การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
 
   
CPI รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ปีที่ 6

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560  บริษัทชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2560 ระดับประเทศ ปีที่ 6 ติดต่อกัน ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ตลิ่งชัน) โดยมีนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เกียรติมอบรางวัล

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.