การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
 
   
CPI ร่วมกิจกรรม ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

เมื่อวันเสาร์ ที่ 21 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ในงานประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 ณ บริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งจัดโดยสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4  โดยมี นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรม

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.