การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
 
   
ลีลา อาสาทำดีเพื่อพ่อ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา นำพนักงานร่วมทำอาหาร (ผัดหมี่เจ)และนำน้ำดื่มลีลา แจกฟรีให้กับประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่จัดขึ้น ณ  มณฑลพิธี โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.