การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
 
   
CPI เปิดจุดรับซื้อปาล์มสาขากระบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 พ.ย. 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา โดยคุณสมศักดิ์ พงษ์รามัญ ผู้อำนวยการโรงงาน คุณสุรนันท์ พลประชิต ผู้จัดการฝ่ายจัดหาผลปาล์มสด เปิดจุดรับซื้อปาล์มแห่งใหม่ที่ อ.กระบุรี  จ.ระนอง ได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน เข้ามาสมัครสมาชิกเป็นจำนวนมาก 

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.