การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
 
   
CPP มอบห้องสมุด “คลังความรู้ของน้อง” โรงเรียนบ้านทรายแก้ว

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพีพี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มตรา "ลีลา” ได้มอบห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านทรายแก้ว ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยบริษัท ซีพีพี จำกัด ได้เข้าไปปรับปรุงห้องสมุดให้มีสภาพที่สามารถใช้งานได้ พร้อมทั้งซื้ออุปกรณ์เช่น หนังสือ สื่อการเรียนต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้มีแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.