การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
 
   
ลีลา สนับสนุนน้ำมันเพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม ตราลีลา สนับสนุนน้ำมันปาล์มลีลาจำนวน 15 ลัง ให้โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ เพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันประจำภาคเรียนที่ 2/2560 โดยมีคุณสุเทพ ภูสมศรี เป็นตัวแทนมอบ

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.