การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
 
   
CPI ไหว้พระประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 13  กุมภาพันธ์  2561 ที่ผ่านมา บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา ได้จัดพิธีไหว้พระประจำปี 2561 และไหว้เสด็จเตี่ย (กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์) ณ ศาลเสด็จเตี่ย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทฯ และพนักงานทุกคน

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.