การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
 
   
CPI เปิดตัวโครงการ "I Love Leela"

เมื่อวันอังคาร ที่ 10 เมษายน ที่ผ่านมา บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มตราลีลา ร่วมกับบริษัทในเครือ เปิดตัวโครงการ  “I Love Leela” ซึ่งเป็นโครงการให้ความรู้ ความเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับน้ำมันปาล์ม ซึ่งทางผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เพราะอยากให้พนักงานและประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยเริ่มจากการให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทฯ ก่อน ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ สลับหมุนเวียนทุกเดือนตลอดทั้งปี

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.