การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
 
   
CPI ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันป​าล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มตราลีลา ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ขึ้นที่โรงแรมนารายณ์ โดยมีผู้ถือหุ้นให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมพร้อมซักถามผลการดำเนินงานต่างๆด้วยความสนใจ

 

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.