การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
 
   
CPI ร่วมจัดกิจกรรม “ปล่อยพันธุ์ปลา สร้างคุณค่า คืนสู่...คลองท่าแซะ”

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ  จัดกิจกรรม  “ปล่อยพันธุ์ปลา สร้างคุณค่า คืนสู่...คลองท่าแซะ” โดยปล่อยพันธุ์ปลาท้องถิ่นจำนวน 2 แสนตัว ณ วัดหงษ์ปิยาราม ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร   โดยได้รับเกียรติจาก ตัวแทนจากนายอำเภอท่าแซะ  นายชยันต์รัฐ รุ่งโรจวรารักษ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการปกครอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ คณะผู้นำชุมชน ตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.