การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
 
   
ลีลา สานฝัน แบ่งปันสนามเด็กเล่น

เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา จัดกิจกรรม “ลีลา สานฝัน แบ่งปันสนามเด็กเล่น” ให้กับโรงเรียนบ้านบึงลัด ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร   เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ซ่อมแซมอุปกรณ์เด็กเล่น ให้กลับมาอยู่ในสภาพปกติ และยังมอบอุปกรณ์เด็กเล่นเพื่อเอาไว้ใช้สำหรับศูนย์เด็กเล็กด้วย  โดยในกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ ผู้นำชุมชน คณะครู-นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.